Saesneg · English

Amdanom Ni

Cliciwch am fap fwy

Rydym wedi ein lleoli ar fferm yn Llŷn yn cynhyrchu amrywiaeth o gynnyrch perlysieuol dan gyfarwyddyd ein perlysieuwr cymwys, gwblhaodd gwrs gradd 5 - mlynedd mewn Meddyginiaeth Perlysieuol gyda Phrifysgol Cymru, Caerdydd.
Mae'n amrywiaeth o gynnyrch a llaw, Petha' Puryn sebonau, hufennau a chynnyrch perlysiau yn cael eu creu er lles ein iechyd, i edrych yn dda a theimlo'n wych! Mae'n dewis gofalus o ddefnyddiau yn sicrhau ein bod yn wir gartref i

Perlysiau Gwyllt Cymreig

Natur Ein Busnes

Ceisiwn bob amser:

Brynu ein cynnyrch a'n gwasanaethau gan fusnesau bychan lleol yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Ddefnyddio deunydd pecynnu nad yw'n niweidiol i'r amgylchedd/bydradwy.

Gyrraedd safonau uchel trwy wneud a llaw a phecynnu â llaw.

Ddewis deunyddiau perlysiol o'r ansawdd gorau, o ffynonellau organig pan ar gael.

Ail-gylchu pecynnau a chynhwyswyr.

Ein Allfeydd

Rydym yn cyflenwi:

Ac Albert - Bethesda

And Albert - Chester

Clinig Harbourside - Porthmadog

Amgueddfa Bywyd Cymreig - Sain Ffagan

Siop Anrhegion Amgueddfa'r Big Pit

Amgueddfa Lechi - Llanberis

Amgueddfa Forwrol Abertawe - Abertawe

Yr Amgueddfa Wlân

Oriel Plas Glyn Y Weddw - Llanbedrog

Swyddfa'r Post - Maltraeth

Tonnau, Penlan Street, Pwllheli

Dots, Stryd y Farchnad, Aberystwyth

Gyda stondinau rheolaidd yn:

Oriel Môn - Llangefni

Parc Glynllifon - Llanwnda, Caernarfon

Stâd y Faenol - Bangor

Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014
gwerthu@llynherbs.co.uk

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 
 


Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk