Saesneg · English

Cynnyrch Perlysieuol

 

Sebonau Glyserin Llysiau Pur

Sbwyliwch eich hun gyda bar o sebon cartref, gwahanol olew, perlysiau organig sych a phersawr.

Ar gael mewn: Camomîl · Rhwbiad y Garddwr · Rhosyn · Lafant · Penlas yr Ŷd · Goldmair · Coeden De · Bobl Bach ~ Sebon organig tyner i Bobl Bach - di-arogl a heb liw wedi ei ychwanegu

 

Bagiau Bath Organig

Rhowch fywyd yn y bath gyda bag defnydd yn llawn o berlysiau, mwynau ac olew i'w ddefnyddio droeon.

Ar gael mewn: Lafant · Rhosyn · Rhosmari a Halen y Môr · Camomîl a Cheirch · Detox · Adfywiol

 

Bomiau Bath Ffynci

Dilynwch y ffis! Delfrydol ar gyfer bath difyr, ymlaciol. Bydd ein perlysiau a'n olew organig yn esmwytho corff ac enaid.

Ar gael mewn: Lafant · Rosyn · Camomîl · Penlas yr Ŷd · Goldmair

 Cewch de rhydd neu mewn bagiau o flasau syml neu ein cymysgedd unigryw fel Nos Da; waeth p'run mae ein te organig wedi ei bacio â llaw ac yn orlawn o ansawdd.

Ar gael mewn: Ffenigl · Mintys Poeth · Camomîl · Danadl Poethion · Dail Dant y Llew · Adfywiol · Gwres y Gaeaf · Nos Da · Detox · Rooibos

 

Hufen Moethus

Wedi ei greu gan ein perlysieuwr noddedig, mae'r hufen yn cynnwys y tintur puraf, olew a dŵr perlysiau.

Ar gael mewn: Lafant · Rhosyn · Goldmair · Camomîl · Coeden De · Esmwythwr Sinws · Rhwbiad Cymal a Chyhyr

 

Bocsus Anrheg
Wedi eu gwneud â llaw ac i siwtio unrhyw boced, mae ein bocsus o ansawdd yn addas ar unrhyw achlysur.

Ar gael mewn: Sebon a Hufen Moethus · Pecyn Bath Cyflawn · Sebonau · Sbeis · Gwin Cynnes

 

Sbeis

Yn blasu o'r Dwyrain Pell, mae ein cymysgedd sbeis organig yn cael eu malu'n ffres ac yn unigryw eu blas.

Ar gael mewn: Powdwr Piclo Pencae · Cyri'r Ddraig Goch · Gwin Cynnes · Bouquet Garni

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 
 


Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk