Saesneg · English

Cynnyrch Perlysieuol

Sebonau Glyserin Llysiau Pur · Bagiau Bath Organig · Bomiau Bath Ffynci · · Hufen Moethus · Sbeis a Bocsus Anrheg · FAQ'sBagiau Bath Organig Wedi eu Gwneud â Llaw
Bocs Bag Bath

Rhowch fywyd yn y bath gyda bag defnydd yn llawn o berlysiau organig, mwynau ac olew i'w ddefnyddio droeon.

Paciwyd â llw yn ein bocsus eco-gyfeillgar a seliwyd â label cynllunydd.

 

Bag Bath Lafant
Lafant

Clymwch o dan y tap dwr poeth a bydd poenau'r byd yn toddi yn y bath lafant persawrus.

Sychwch yn naturiol er mwyn ei ail-ddefnyddio ac yna ei ail -lenwi. Defnyddiwch fel sbwng bath neu mewn droriau a chwpwrdd dillad.

£5.95

Nifer: 

Top
Bag Bath Pennau Rhosod
Pennau Rhosod

Clymwch o dan y tap dwr poeth i weld y bagaid gofalon yn mynd gyda'r llif mewn bath moethus yn arogli o rosyn.

Sychwch yn naturiol a'i ddefnyddio droeon cyn ei ail-lenwi. Rhowch gynnig arno fel sbwng bath, i bersawru ystafell, neu i ffresio droriau a chwpwrdd dillad.

£5.95

Nifer: 

Top
Bag Bath Iachaol Rhosmari a Halen y Môr
Rhosmari a Halen y Môr

Clymwch o dan y tap dwr poeth i deimlo'r croen yn cael eu iachau a glanhau yn dyner.

Sychwch yn naturiol er mwyn ei ail-ddefnyddio, gyda mwy o halen y môr, neu defnyddiwch fel sbwng bath.

£5.95

Nifer: 

Top
Bag Bath Camomîl a Cheirch
Camomîl a Cheirch

Clymwch o dan y tap dwr poeth ac esmwythwch groen tyner mewn bath camomîl a cheirch maethlon.

Sychwch yn naturiol, a gallwch ddefryddio'r bag droeon cyn ei ail-lenwi. Oerwch a gwnaiff les i lygaid blin.

£5.95

Nifer: 

Top
Detox
Detox

Clymwch o dan y tap dwr poeth i gael bath perlysiau persawrus sy'n glanhau ac yn rhoi detox i'r corff.

Gellir ei ail-ddefnyddio ar ôl eu sychu'n naturiol. Rhowch gynnig arno fel sbwng.

£5.95

Nifer: 

Top
Bag Bath Adfywiol
Adfywiol

Clymwch o dan y tap dwr poeth i gael adfywio a bywiogi corff ac enaid mewn bath perlysiau persawrus.

Sychwch yn naturiol a'i ail-ddefnyddio droeon cyn ail-lenwi. Rhowch gynnig arno fel sbwng bath.

£5.95

Nifer: 


Mae'r uchod yn cynnwys perlysiau penodol
Cysylltwch am amrywiaeth tymhorol

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 
 

Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk