Saesneg · English

Cynnyrch Perlysieuol

Sebonau Glyserin Llysiau Pur · Bagiau Bath Organig · Bomiau Bath Ffynci · · Hufen Moethus · Sbeis a Bocsus Anrheg · FAQ'sHufen Moethus
Wedi ei greu gan ein perlysieuwr noddedig, mae'r hufen yn cynnwys y tintur puraf, olew a dŵr perlysiau.

Eli Lafant Distraenio
Lafant

Mae olew a thintur lafant yn effeithiol iawn at gur pen ac afiechydon y croen, yn ymlaciwr ac yn lanhawr.

£3.45

Nifer: 

Top
Eli Rhosyn Ymlaciol
Rhosyn


Mae'r Rhosyn yn tawelu corff ac enaid.

£3.45

Nifer: 

Top
Eli Gold Mair
Gold Mair

Ffantastic at wella a glanhau'r croen, mae eli Gold Mair yn lleithio'n dyner ac yn gwarchod y croen yn ddyddiol.

£3.45

Nifer: 

Top
Eli Lliniarol Camomîl
Camomîl

Cyfuniad o gamomîl, goldmair, pupur poeth, dail cryman a malws-felys sy'n lleddfu croen llidiog. Yn gymorth i wella ecema.

£3.45

Nifer: 

Top
Coeden De
Tea Tree

Gwrth-heintiwr a mendiwr natur, mae eli'r Goeden De yn ddelfrydol i'r garddwr

£3.45

Nifer: 

Top
Rhwbiad Sinws
Rhwbiad Sinws

Cyfuniad unigryw o berlysiau i leddfu poen a chaethder sinws llawn.

£3.45

Nifer: 

Top
Eli Rhwbiad Cyhyr a Chymal Cynnes
Cyhyr a Chymal

Wedi ei greu'n arbennig ar gyfer cyhyrau poenus a chymalau arthritig, mae'r perlysiau gwrthlidiol yn gweithio gyda'r corff i gynhesu a lleddfu esgyrn poenus.

£3.45

Nifer: 


Cysylltwch am amrywiaeth tymhorol

Top

 

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 

Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk