Saesneg · English

Cynnyrch Perlysieuol

Sebonau Glyserin Llysiau Pur · Bagiau Bath Organig · Bomiau Bath Ffynci · · Hufen Moethus · Sbeis a Bocsus Anrheg · FAQ'sSebonau Glyserin Llysiau Pur

Bocs Sebon

Sbwyliwch eich hun gyda chlap o sebon cartref sy'n gyfuniad o olew naws, perlysiau organig sych a phersawr mewn glyserin llysiau o safon. Mae'r sebonau unigryw hyn yn hyfryd i'w defnyddio ac yn hardd i'w cadw.

Paciwyd pob sebon â llaw yn ein bocsus cardfwrdd eco-gyfeillgar a'u selio gyda label cynllunydd dwyieithog.

 

Sebon Camomîl
Camomîl

Mae olew camomile yn help i fendio a di-heintio briwiau.

Yn lleddfu dwylo dolurus

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon y Garddwr

Sebon y Garddwr

Cymysgedd tyner o deim, rhosmari ac olew coeden de sy'n creu sebon delfrydol i atal germau.

Delfrydol i'r garddwr

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon Rhosyn

Sebon Rhosyn

Sebon ymlaciol a gorffwysol gyda phetalau rhosyn, a'i bersawr adfywiol sy'n gysylltiedig a chariad a benyweidd-dra

Yn adfywio croen a llygaid blinedig

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon Lafant

Sebon Lafant

Yn lanhawr naturiol ac ymlaciol, mae olew naws lafant a hadau lafant yn cynhyrchu sebon ymolchi tyner

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon Penlas

Sebon Penlas

Defnyddir y blodau gwrth-fiotig naturiol yn draddodiadol ar gyfer ymolchi,fel tonic gwallt ac i fendio briwiau a chrafiadau

Sebon bywiog a iachusol sy'n ddelfrydol i'r gawod

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon Gold Mair

Sebon Gold Mair

Mae priodweddau gwrth-fiotig Gold Mair yn gwneud sebon ymolchi delfrydol.

Un da am fendio'n naturiol

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon Coeden De

Sebon Coeden

Mae arogl glân a ffres coeden dê nodweddiadol o'i briodweddau glanhau cryf

£2.95

Nifer: 

Top

Sebon Pobl Bach Organig

Sebon Pobl Bach

Wedi ei wneud o ddefnydd organig naturiol heb atchwanegiadau artiffisial, na lliw na phersawr, mae'r Sebon Pobl Bach yn ddelfrydol i rywun gyda chroen sensitif.

£2.95

Nifer: 

(Sebonau: Isafswm pwyau Net 70g)

 

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 
 

Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk