Saesneg · English

Gwybodaeth Archebu

Sut i Archebu

Yma ym Mherlysiau Llŷn, ymdrechwn i wneud eich siopa ar-lein yn brofiad mor ddi-boen a phosbl.Porwch trwy'r nwyddau gan glicio ar y botwm 'I'r Fasged' welir trwy'r storfa ac fydd yn rhoi cyfanswm eich nwyddau yn barod ar gyfer y man talu.

Man TaluPan yn barod cliciwch ar y botwm 'Man Talu' lle gallwch ddileu neu newid eich archeb cyn talu amdanynt. Darllenwch ein Telerau ac Amodau.

 

 

FFURFLEN ARCHEB brintadwy Neu Ffacsiwch eich archeb gyda'n FFURFLEN ARCHEB brintadwy.


Dull Talu

NochexRydym yn derbyn taliadau cardiau credyd neu ddebyd trwy NoChex

Mae ein gwarant yn sicrhau na dderbyniwch unrhyw gostau cudd ar eich cerdyn. Y swm a delir yw'r swm nodir yn y 'Man Talu'.

 

Talu gyda SiecDewisiwch y botwm 'Talu gyda Siec' yn y 'Man Talu'. Anfonir eich nwyddau unwaith y bydd eich siec wedi chlirio (hyd at 5 diwrnod gwaith)

Sieciau'n/Archeb Bost yn daladwy i Perlysiau Llŷn Herbs


Os am unrhyw wybodaeth pellach am ein nwyddau neu'n gwasanaethau cwblhewch y Ffurflen Ymholiad isod.

 

Perlysiau Llŷn Herbs · Ffurflen Ymholiad


* Enw
* e-Bost
Rhif Ffôn
Cyslltwch â mi trwyDiddordeb mewn

Natur eich ymholiad

* Gofynnol
 

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 


Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk