Saesneg · English

Triniaethau

Practis Meddygaeth Perlysiau

Cliciwch am lun mwy
Lee Calderwood
BSc (Anrh) MNIMH MCPP

Dwi'n briod ag ac yn byw ar dyddyn bychan ar gyrion Y Ffôr. Y cynllun gwreiddiol oedd tyfu perlysiau ar gyfer coginio, ond deuthum yn fwy chwilfrydig am eu defnydd meddygol.

Wedi treulio 20 mlynedd yn y Llu Awyr yn hedfan hofrennyddion Chwilio-ac-Achub, penderfynais newid cyfeiriad. Wedi 5 mlynedd o astudio ennillais radd mewn Ffytotherapi ( Meddyginiaeth Perlysieuol) o Brifysgol Cmru yn 2004.


Sefydlodd Ellie a minnau Perlysiau Llŷn Herbs i gynhyrchu perlysiau ar gyfer meddyginiaeth a nwyddau o ansawdd o dan yr enw "Petha' Pur" yn un o adeiladau'r fferm- galwch heibio i'n gweld.

Ochr-yn-ochr â'r perlysiau,mae gennym ddiadell fechan o Ddefaid Lleyn pur, yn fy amser handden rwy'n mwynhau nofio tanddwr, darllen, ac yn 2003, rhedais Farathon Llundain ar gyfer Plant gyda Leukaemia - BYTH ETO!

Cliciwch am lun mwy
Cliciwch am lun mwy


Credaf y gall meddyginiaeth perlysiau weithio ochr-yn -ochr a meddginiaeth arferol ac mae'n hynod effeithiol mewn cyflyrrau dwys fel ecsema, tra bo'r dull cyfannol o edrych ar y deiet a'r ffordd o fyw yn gwneud gwhaniaeth mawr hefyd.

Cwblhaodd ein ymarferydd gwrs gradd anrhydedd 5 mlynedd mewn meddyginiaeth perlysiau (Ffytotherapi) gyda'r Coleg Ffytothrapi dan nawdd Prifysgol Cymru.

Mae Perlysiau Llŷn Herbs yn cynnig gwasanaeth perlysiau proffesiynol a chyfrinachol mewn amgylchedd ymlaciol pwrpasol.

Dilynnir canllawiau osodir dan y Sefydliad Cenedlaethol o Berlysieuwyr Meddygol a Choleg Ymarferwyr Ffytotherapi, gwarantir ymdriniaeth ofalgar a chyfrinachol llawn.

Cliciwch am lun mwy
Cliciwch am lun mwy

Seilir meddyginiaeth pelysiau modern, Ffytotherapy, ar y defnydd gwyddonol o feddyginiaethau perlysiau arferai fod mor amlwg yng nghwpwrdd y meddyg 100 mlynedd yn ôl.

Trwy gyfuno ymchwil gwyddonol diweddaraf, technegau profi modern,a'r hen ddoethineb o ystyried y clâf cyfan, yn hytrach na chyfres o symptomau.


Yn ystod ymgynghoriad cychwynnol awr o hyd, lle caiff deiet, ffordd o fyw a iechyd cyffredinol eu.

Gweithia ffytotherapydd ochr yn ochr â thriniaethu arferol , gan ganolbwyntio a y clâf fel unigolyn ac nid fel cyfres o symptomau. Gellir gwneud archwiliad corfforol syml ac, os oes angen, gellir pasio'r clâf ymlaen at y meddyg teulu neu arbennigwr ar gyfer profion pellach.

Caiff y feddyginiaeth llysieuol eu paratoi fel arfer fel tê, tintur neu eli. Cânt eu paratoi o blanhigion sy'n tyfu ar ein fferm neu gan gwmnîau gyda safonau rheoli ansawdd o'r radd flaenaf.

Syrjeris ym Mangor, Y Ffôr a Porthmadog - www.harboursideclinic.co.uk


Top


Ymgynghoriad

Ymgynghoriad Gwreiddiol
1-1½ awr £28

Ymgynghoriad Adolygu
½ - ¾ awr £18

Ymgynghoriad Dilynol
½ - ¾ awr £18

Apwyntiad Monitro Iechyd
(¼ hour) £Dim tâl

MOT Iechyd
(½ awr) £10

Cliciwch am lun mwy

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Lee ar healing@llynherbs.co.uk
Top


Triniaethau Eraill

Cynghori Cam wrth Gam
Gall ein cynghorydd hyfforddedig roi cymorth i chi symud ymlaen fesul cam.

Gwellhad Reiki
Cynhelir yr hen grefft o Reiki mewn awyrgylch heddychlon ac ymlaciol.

Meddyginiaeth Blodau Bach
Gadewch i'ch ymatebion gael eu dadansoddi er mwyn creu meddyginiaeth blodau addas ac unigryw i'r unigolyn i dawelu'r emosiynau.

Gwella Anifeiliaid
Trwy gyfuniad o Reiki a Meddyginiaeth Blodau Bach.

Canhwyllau Clust Hopi
Mae'r canhwyllau clustiau hyn yn annog gwres adfywiol trwy'r pen a'r clustiau, sy'n esmwytho, lleddfu ac ymlacio

Gwella Anifeiliaid
fesul Apwyntiad £18

Triniaethau Eraill
Apwyntiad 1 awr £28

Cliciwch am lun mwy


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Ellie ar healing@llynherbs.co.uk

Top

Cwestyiynau Cyffredin Cynnyrch Perlysiau | Cwestiynau Cyffredin Meddyginiaeth Perlysiau

 

 


Agor Eich Basged
Eitemau

Gwerth y Fasged
   

Man Talu
Cyfnewidfa Arian

 

 
 


Cartref | Cynnyrch Perlysieuol | Triniaethau | Ffurflen Archeb | Amdanom Ni

Petha' Pur

Perlysiau Llŷn Herbs · Glan Erch · Y Ffôr · Pwllheli · Gwynedd · UK · LL53 6RF
Ffôn +44 (0)1766 819014 · Ffacs +44 (0)1766 819014 · gwerthu@llynherbs.co.uk